Mobildata kan bli ett verktyg i kampen mot ebola. Svenska Flowminder analyserar data från mobiltelefoner i eboladrabbade Västafrika för att kartlägga var sjukdomen kan dyka upp härnäst. [Swedish]

Back to News