Svenska Flowminder kombinerar satellitdata med data från mobiloperatörer för att kunna mäta fattigdomsnivån i olika delar av världen. Bakom satsningen står Bill & Melinda Gates Foundation.

Back to News